Yaratıcılık

Yaratıcı Fikirler


Bizim için Yaratıcılık Hayalgücününzün ifadesidir. Sizi Hayallerinizden mahrum etmemek adına sizinle sizin gibi düşünen profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz

Güven

Profosyenel Kadro


Güven kazanılması cok zor bir olgudur. Bir kisiye güvenmek yada güvendirmek bir çok iyiyi ve kötüyü göz önünde tutmakla başlar. Biz iyiden tarafız ve taviz vermiyoruz.

Kalite

Zamanında İstediğiniz Gibi


Bize göre kalite ürünün veya hizmetin kabul edilebilir bir fiyattaki performansı veya kabul edilebilir maliyetteki uygunluğudur. Biz bu olgudan vaz geçmedik ve vazgeçmiyeceğiz.

İYSAD "İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği" Toplu yemek ve Hazır Yemek sektöründeki Yerinde Üretim ve Taşıma Yemek yapan firmaların kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.